Pomimo bardzo zaawansowanych technologii, które obecne są w wielu dziedzinach naszego życia, wciąż bardzo istotny wpływ na nie mają warunki pogodowe. Nawet najlepsze technologie bowiem nie są w stanie o...